Studenter som klättrar

En del studenter klättrar på sin fritid för att koppla av från sina stundtals hårda studier. Oscar är en KTH-student som är intresserad av online gambling och som gillar nyspins.info men som även klättrar för att reflektera över sina studier och vad som krävs för att nå till toppen.

Avkoppling, motion och umgänge

Många studenter klättrar för att koppla av från sina intensiva studier. Det är även ett roligt sätt att träna sin kreativitet och problemlösning på, något som särskilt kan stimulera ingenjörsstudenter. Genom att klättra får de fundera över hur de bäst tar sig över hinder och hur de snabbast kommer upp på klätterväggen. Detta kan ses som en metafor för de problem de möter i sina studier, exempelvis hur man bäst löser matteproblem på tentamina.

Klättring är en utmärkt motionsform eftersom att du verkligen använder hela kroppen när du rör dig uppåt bit för bit. Det är inte lika ensidigt som spinning eller bowling för att ta några exempel. Du blir inte jättesvettig heller om du tar det lugnt och metodiskt utan att stressa. Klättrar du ute i naturen får du en del saker som bonus såsom frisk luft och solljus, något som är viktigt för en student som spenderar större delen av dygnet bakom ett skrivbord. Det är också en uråldrig motionsform som finns kodat i vår arvsmassa. Våra förfäder, aporna, klättrade uppför träd för att bilda bon eller för att komma åt frukt.

Umgänget tilltalar också många. Du får chans att träffa andra som älskar klättring och kan prata med dem om allt mellan himmel och jord (om du och ni är på rätt humör förstås). På klätterklubben kan du räkna med en familjär och inkluderande atmosfär.

Resandet

Som student kanske du inte hinner resa mer än under sommarlovet, men det kan räcka för många. Då kan du ensam eller i grupp resa till såväl populära som oexploaterade klättringstillhåll. För den intresserade finns massor av resetips på internet.