Klättring som olympisk sport

En välkommen nyhet för många klättrare är att OS i Tokyo 2020 kommer ha grenen klättring i sitt program. Den här artikeln redogör för fördelar och nackdelar med att klättringen tar steget till olympiska spelen.

Fördelar med klättring som olympisk sport

Som med alla andra sporter är klättringen beroende av intäkter på flera håll. Genom att bli en olympisk sport kommer klubbar runt om i världen att få mer uppmärksamhet, då klubbar i högre utsträckning kommer att ägna sig åt elitsatsande individer. Detta är bra för sportens överlevnad och tillväxt eftersom fler barn och ungdomar kommer bli intresserade av klättring. Kommuner kommer i högre utsträckning än tidigare tillsätta resurser och ge anslag till byggnationer av klätterhallar. Tjusningen med klättring är att den kan bedrivas året om i just en klätterhall, men på många uteställen enbart under sommarhalvåret.

En annan fördel är att samverkan mellan internationella samfund inom klättringen lär bli större i och med OS-fokuset. En del klättrare kan bli stora stjärnor och få högre lön än tidigare genom att göra föreningsbyten, precis som i fotbollen. Svenska klätterföreningar kan vara pionjärer för denna utveckling då landet är unikt. I många länder tillåts inte klättring hur som helst, då ingen allemansrätt existerar. I Sverige står det dock vem som helst fritt att klättra ute i naturen såvida inte klipphällar eller stenar utsätts för åverkan. Man får dock inte klättra på stenformationer som tillhör någons tomt, om man nu inte frågat och fått tillstånd först. Innebörden av den här informationen är att svenska klubbar kan profilera sig på utomhusklättring och därmed locka internationella klättrare till Sverige.

Nackdelar med klättring som olympisk sport

Doping kommer att bli extra uppmärksammat och kan slå hårt mot klubbar vars medlemmar är anklagade för steroidbruk. Risk för korruption finns också precis som för OS-sporten fotboll. Klätterföreningar kan välja att enbart elitsatsa vilket kan drabba barn och unga som vill klättra för nöjes skull.